دروغ ۱۳ یا واقعیت آینده؟

در مورد خبر آمادگی ‌شرکت Benelli ‌برای تولید موتورسیکلت خودران پرنده باید به اطلاع برسانیم در حقیقیت با وجود اینكه عده اى از عزیزان این خبر را دروغ سیزده در نظر گرفتند اما این امر در آینده نزدیک محقق خواهد شد.

برای اطلاع بیشتر عزیزان مالک سهام عمده و مدیریتی شرکت Benelli در حال حاضر شرکت هولدینگ خودروسازی Geely میباشد که در عین حال مالک  ۱۰۰‎٪ سهام شرکتهای خودروساز Volvo سوئد و تاکسی‌لندن انگلستان ۴۹.۹‎٪‎  پروتون مالزی ۵۱‎٪   Lotusانگلستان و در عین حال بزرگترین سهامدار شرکت Daimler تولید کننده خودروی Mercedes Benz با سهام حدوداً ۱۰‎٪ میباشد.

شرکت جیلی اخیراً در انتهای سال ۲۰۱۷ طی یک‌ سرمایه گذاری جذاب و متهورانه اقدام به خرید ۱۰۰‎٪ سهام یک شرکت آمریکایی تولید کننده خودرو پرنده با نام Terrafugiaنموده و قطعا‌ً رویای پرواز خودروها بسیار زودتر از آنچه قابل انتظار است تحقق خواهد یافت. همچنین در زمینه وسایل نقلیه خودران با توجه به نیاز اولیه این صنعت به اینترنت نسل پنجم ۵G  که در بسیاری از کشورها طی سال ۲۰۱۹ عرضه خواهد شد، شرکت Geely نیز شروع به تولید خودروهای خودران  از سال ۲۰۱۹ خواهد نمود.

با توجه به مجموعه عوامل ذکر شده و سیاست گذاری های شرکت  Geely قطعاً به زودی شاهد اجرایی شدن پروسه تولید موتورسیکلت های خودران و پرنده در شرکت Benelli به عنوان بازوی اجرایی شرکت Geely در صنعت موتورسیکلت خواهیم بود.