با موتور سیکلت کلاسیک تازه ساخت کویر سیکلت به نام 1945 Teke Teke آشنا شوید

موتوربازان
     انجین

        حجم سیلندر :125 سی سی (سانتیمتر مکعب) 

          ویژگی های دیگر

        طبقه بندی :کلاسیک