توضیحاتت کبیر موتور در مورد موجو

با موتور بازان  همراه باشید

هنگامی که شما نام موتور سیکلت موجو را می شنوید ، مطمئن باشید که تولید شده است تا نام خود را برسر زبان ها بیندازد که برای انجام این کار با توجه به قدمت گروه صنعتی ماهیندرا برگرفته از تلاش و علمی بالا بوده است. مطمئن باشید که موجو ۱۰۰ درصد هدفمند طراحی شده است و با پیشینه به موتور ۲۵۰ سی سی خود هیچ ضعفی ندارد و همیشه حس خوبی از رانندگی با این موتور بدست می آورید. موتور سیکلت موجو دارای استارت الکترونیکی می باشد و وقتی استارت می خورد صدای دلنشین موتور حس یک موتورسیکلت سوپر اسپرت می دهد.