با چهار چرخ شرکت انرژی به نام MXU 700 آشنا شوید موتور 4 STROKE OHCحجم موتور  694.6تعداد سیلندر  SINGLEسیستم خنک کننده  LIQUID COOLEDبیشینه توان موتور  45/6500 بیشینه گشتاور  5.5/5500 سیستم استارت ELECTRICAL الگوی تعویض دنده L-H-N-R-P حجم مخزن سوخت 16.5