با محصول پاژنگ 150سی سی آشنا شوید

این موتور دارای موتورسیکلت ۱۵۰سی سی کامپیوتری و دارای سنسور اکسیژن

مشخصات این محصول بزودی