با موتور سیکلت کثیر KG200 آشنا شوید

ظرفیت باک8.5 ±0.5 Liتعدادسیلندرتک سیلندرمیزان مصرف سوخت
2/6 لیتر در صد کیلومتر
جرم خالص92 kgفاصله بین محورها1240 mmحجم سیلندر196 cc
حداکثر سرعت105 Km/hسیستم ترمزهاجلودیسکی عقب کفشکیسیستم خنک کنندههوا خنک
ابعاد1870x740x1030 mmتوان موتور9/8 کیلو وات در7002 دور در دقیقه