با اسکوتر جدید شرکت ماهیندرا به نام Rodeo uzo 125 آشنا شوید