با محصول ارتقا یافته دلتا به نام  160 Crt New FACE آشنا شوید

(پست آپدیت شد)

 دلتا CRT160
نوع انجین : تک سیلندر – چهار زمانه –هواخنک
 سیستم استارت : الکتریکی و هندلی
وزن خالص :      115 KG
حجم باک :    14L  
ترمز : جلو و عقب دیسکی
تک کمک ،کیلومتر دیجیتال
چراغ ها   LED


دارای استاندارد آلایندگی زیست محیطی