با موتور ویو تقویت شده کبیر سوپر ۱۳۰ آشنا شوید

کبیر سوپر ۱۳۰ 

۱۳۰ سی سی ترمز جلو دیسکی دارای سیستم ریموت و دزدگیر