با تریل جدید شرکت تندرشهاب به نام شتاب 200سی سی آشنا شوید

** (پست آپدیت شد) **

مدل: تریل 200 
مشخصات انجین: تک سیلندر- هوا خنک- چهار زمانه
میزان مصرف بهینه سوخت: 2/7 لیتر در هر 100 کیلومتر
حجم سیلندر: 198ML
حداکثر سرعت: 140 کیلومتر در هر ساعت