با موتور سیکلت جوان 150سی سی شرکت تند شهاب آشنا شوید


مدل: جوان 150 
مشخصات انجین: تک سیلندر- هوا خنک- چهار زمانه
میزان مصرف بهینه سوخت: 2/1 لیتر در هر 100 کیلومتر (گرید E)
حجم سیلندر: 150CC
حداکثر سرعت: 130 کیلومتر در هر ساعت
نوع سیستم استارت: هندلی و استارتی، مجهز به دزدگیر و نشانگر بنزین پنج دنده