با موتور بیکلاچ سریر 125سی سی محصولی از شرکت تندرشهاب آشنا شوید

مدل: سریر 125
مشخصات انجین: تک سیلندر - هوا خنک - چهار زمانه 
میزان مصرف بیهنه سوخت: 2/1 لیتر در هر 100 کیلومتر (گرید D)
حجم سیلندر: 120 ML 
حداکثر سرعت: 110 کیلومتر در هر ساعت 
نوع سیستم استارت: هندلی و استارتی