پالس ان اس  200سی سی انژکتور رسما وارد بازار شد + قیمتقیمت 9ملیون 800


تموم سعیمون براینکه زودتر این موتور رو نقد بررسی کنیم