پالس 220سی سی 2017 رسما در دهلی معرفی شد

کانال وب ( حمایت فراموش نشه ) https://telegram.me/motor_bazann