گریس کاری سیم های موتورسیکلت

آیا می دانستید که سیم های موتورسیکلت مثل سیم گاز ,کلاچ , ترمز و … احتیاج به روغن کاری دارند؟روغن کاری چند دقیقه بیشتر وقت نمی خواهد اما مزایای زیادی خواهد داشت.در ابتدای کار با باز کردن غلاف سیم تا جایی که راه دارد آن را شل میکنیم.شما باید قادر باشید به راحتی آن را بکشید و ول کنید.حال در سوراخ ورودی سیم نازل را قرار داده و اسپری مخصوص را فشار دهید.بعد از اتمام کار مطمئن شوید که به همه جای سیم اسپری رسیده باشد.اگر به اسپری دسترسی ندارید گریس هم برای این کار مناسب است.بعداز اتمام کار نرم شدن سیم را احساس خواهید کرد.