آپاچی 200سی سی رسما وارد بازار شد!


قیمت نمایندگی 10 ملیون 800 هزار تومان و در بازار آزاد تا 11500 فروخته میشه