با پالس 220 جدید آشنا شوید

بدون کلگی (فلاپ)جلو . انژکتور

فعلا اطلاعات خواصی در دسترس نیس